Passivhuset i Steinsviken er Bergens første enebolig bygget som passivhus, og er også en miljøvennlig enebolig isolert med innblåst trefiberisolasjon.

Boligen var et unikt pilotprosjekt og ble oppført våren 2011. Det ble gjort nøyaktige beregninger, kontroller og justeringer av husets ulike elementer både før og under bygging, samt i oppfølgingsfasen.

Bygningskroppen er kompakt og planløsningene er arealeffektive, og det var et spennende prosjekt å blåseisolere med trefiberisolasjon. Teka Bygg AS var ansvarlig tømrerfirma, og daglig leder i NTI høstet god erfaring fra prosjektet ved å ha stått for arkitektur, prosjektering og blåseisoleringen med trefiberisolasjon.

Det er utarbeidet en utfyllende rapport av og med studenter ved Høyskolen i Bergen som dokumenterer bygget som passivhus. Det ble også foretatt trykktest og termografering flere ganger underveis i byggeprosessen av Eriksen Byggkontroll AS.

Adresse Indre Steinsvik 4, 5237 Rådal
BRA 174 m2 (hovedenhet 134 m2 + leilighet 40 m2) 
Byggesystem Yttervegger: Trekonstruksjon med splittede stendere og 50 cm isolasjon.
Bjelkelag og sperr: Trekonstruksjon med gitterdragere og 50 til 60 cm isolasjon.
Type isolasjon: Innblåst trefiber
Energianlegg Luft og vannbåren oppvarming
Luft til vann varmepumpe m/ vann til vann funksjon kombinert med solfangeranlegg
Pelletsovn
Ventilasjonsanlegg med 93 % gjenvinningsgrad og vannbåren forvarming.
Trykktesting 0,5 i lekasjetall ved trykktesting med 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne.
Termografering Termografering av boligen viste godt isolerte konstruksjoner, hvor den innblåste trefiberisolasjonen har tettet mot alle overganger og hindringer, og gitt en fin og jevn temperatur i klimaskjermen (yttertak og yttervegger).
 Byggeår Vinteren/ vår 2011