Kan hjelpe til med å transportere fukt og redusere kondens

Fuktig luft vil alltid være tilstede både inni og utenfor et hus. Samtidig vil denne luftfuktigheten inne og ute alltid prøve å utjevne seg, og fuktvandring gjennom en konstruksjon pågår således kontinuerlig.

Denne fukten under bevegelse vil kunne kondensere i isolasjon i veggen eller taket i boligen din. Blant annet som følge av store temperatursvingninger mellom dag og natt, og stor fuktpåkjenning (damptrykk) fra utside eller innside av bygningen.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper som kan hjelpe til med å oppta, videretransportere og avgi fukt ut av veggen og taket. Denne egenskapen er viktig da temperaturer endres raskt i det nordiske klima, og dermed øker faren for kondensering.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon gir stabile og forutsigbare konstruksjonsegenskaper, som tåler det tøffe nordiske klima med store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.