Reduser ditt CO2-avtrykk

Gir godt klima på arbeidsplass

I tillegg bidrar Nativo Trefiberisolasjon til et sunt inneklima med behagelig og jevne temperaturer i boligen, grunnet den høye varmelagringskapasitet og evnen til å oppta og avgi fuktighet.

I et CO2- og klimaregnskap vil Nativo Trefiberisolasjon bidra med å binde CO2. Til sammenligning vil mineralull av glass eller stein avgi CO2, blant annet grunnet energikrevende produksjon.

Nativo Trefiberisolasjon gir heller ikke ubehag på hud og i luftveier, da materialet ikke klør men føles som bomull mot huden. Et organisk materiale slik som Nativo Trefiberisolasjon genererer heller ikke skadelig svevestøv slik som andre isolasjonstyper kan gjøre.

Velger du å bruke innblåst Nativo Trefiberisolasjon kan du føle deg sikker på at du benytter en fornybar naturressurs, samt at du bidrar å binde CO2 i huset ditt.

Ved å velge Nativo Trefiberisolasjon er du med å ta miljøansvar.

Miljøansvar

Energiforbruk og miljøforurensing er omfattende tema.

Vår klode oversvømmes av miljøgifter og energibruken stiger mer og mer, noe som i de fleste tilfeller skaper ytterligere økning av miljøforurensing. Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

De kunstige stoffene kan avgi giftige gasser og støv til inneluften. Industrien som tilvirker stoffene forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktene utgjør også ofte et framtidig avfallsproblem. Det viser seg i tillegg at holdbarheten til kunstmaterialene ofte er dårligere enn fornuftige naturmaterialer. Men heller ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Svært mange av de vanligste byggematerialene som brukes i dag har skadelige eller ukjente innvirkninger på omgivelser og inneklima. Astma og allergi er et økende samfunnsproblem hvor Norge ligger på verdenstoppen i antall forekomster.

Alle kan risikere å bli berørt, men du kan selv minimere denne risikoen ved og velge dine omgivelser i den utstrekning dette er mulig.

Velger du Nativo® Trefiberisolasjon, velger du et produkt som både skåner miljø, forbruker lite energi, og ikke minst danner grunnlag for et langvarig og sunt inneklima for din familie.

Energieffektivitet er en rød tråd i dagens bygninger. Nativo Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som de fleste andre isolasjonsprodukter, og gir dermed redusert varmetap og energiforbruk for bygninger. I tillegg er isolasjonen miljøvennlig fra vugge til grav, og således bærekraftig for både natur, dyr og mennesker.

Som et ansvarlig selskap i byggebransjen, erkjenner Norsk Trefiberisolering sitt ansvar til å bidra med reduksjon av energiforbruk og miljøforurensing i bygninger. Ved å velge innblåst Nativo Trefiberisolasjon i ditt bygg, er du således med å ta miljøansvar!