Håndterer fukt

Trefiberisolering har hygroskopiske egenskaper.

Dette betyr at trefiber håndterer fukt meget bra og bidrar til å redusere kondensskader. I kombinasjon med en «pustende» dampbrems bidrar dette til en «pustende konstruksjon». Trefiber har en god varmelagringsevne – altså er tre bra på å holde varmen.