Hovedsakelig laget av trefiber

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon er i all hovedsak basert på granflis, som er et fornybart og naturlig råmateriale fra norsk skog.

All flis vi bruker kommer fra et PEFC™- miljøsertifisert skogbruk som betyr at skogen drives etter strenge regler. Tre binder karbon gjennom hele produktets livsløp, og ved å benytte Nativo Trefiberisolasjon bidrar du til å redusere utslippene av CO2.