Stabil innetemperatur

Høy varmelagringskapasitet gir jevnere og varmere temperaturer innendørs om vinteren, og jevnere og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Sammenlignet med isolasjon av mineralull (glassull og steinull), har Nativo Trefiberisolasjon i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet pr. kg masse. Nativo Trefiberisolasjon installeres med opp til 3 ganger så mange kg som mineralull pr. m2, og krever således en minimal tilført energimengde for å opprettholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs gjennom hele året.

I praksis kan varmelagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter ilden har slukket.