Bruksområder

Blåseisolering egner seg både i nybygg, ved rehabilitering og ikke minst ved elementbygging.

Metodene for isolering ved innblåsing varierer etter hvilken konstruksjonstype som skal isoleres, og vi forteller herved kort om de 2 forskjellige hovedmetoder, samt de mest vanlige konstruksjonstyper å blåseisolere.

Åpen konstruksjon – metode 1

En av de mest vanlige metodene for blåseisolering, er åpen blåsing på loft eller andre åpne bjelkelags- og himlingskonstruksjoner. Da fylles isolasjonen løst ut mellom og oppå bjelkene, og hulltaking i konstruksjonen er ikke nødvendig.

Lukket konstruksjon – metode 2

Isolering i lukket konstruksjon, som f. eks bjelkelag, himling, yttervegg med plater, kledning osv.

Loft med åpen takkonstruksjon

Det fylles 32-34 kilo pr. m3. Isolasjonen blåses løst ut på loftet. Det anbefales å isolere minimum med en tykkelse som tilsvarer myndighetenes minstekrav til for tak for nybygg. Denne tykkelsen er angitt til 35 cm iht. TEK10 (Teknisk forskrift).

Etasjeskiller og flate tak

Det fylles ca 36-40 kg pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi borer i enden på konstruksjonen. F. eks gjennom gesims (takfot) eller utvendige plater. Alternativt kan isolasjonen blåses gjennom dampbrems eller lignende fra innsiden. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres i taket.

Skråtak og skråhimling

Det fylles ca 38-42 kilo pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi borer i enden på konstruksjonen. F.eks gjennom gesims eller gjennom toppen av mønet. Alternativt kan isolasjonen blåses gjennom dampbrems eller lignende fra innsiden. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres i taket.

Ytter- og innervegger

Det fylles ca 42-45 kilo pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi lager i dampbremsen på innsiden av veggen. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres på veggen.

Utstyr og kontroll av arbeidet

Basert på erfaring og god kontroll underveis mens vi isolerer, fyller vi den riktige mengden isolasjon inn i hulrommet som isoleres, med det riktige trykket på utstyret.

Blåsing med høyt trykk og moderne maskiner

Ved blåsing i lukkede konstruksjoner, er det viktig med høyt trykk for å komprimere isolasjonen tilstrekkelig fra topp til bunn i f.eks veggen eller taket.

Vi benytter derfor de kraftigste og mest moderne maskiner tilgjengelig på markedet, og kan justere trykket akkurat der vi trenger for å sikre oss et resultat vi er godt fornøyd med.

Kontroll under og etter isolering

Etter isoleringsjobben er ferdig regner vi ut hvor mye isolasjon vi har brukt, og sammenligner dette opp mot hvor mye det var forhåndsberegnet vi skulle bruke i den aktuelle konstruksjonen. På denne måten har vi en ekstra metode for å sikre at riktig mengde isolasjon er fyllt i hulrommet.

Enda en metode for å kontrollere den utførte isoleringen, er å termografere alle de isolerte konstruksjoner etter de er ferdig blåst. Dette blottlegger alle deler av konstruksjonene, og alle hulrom som isolert. Norsk Trefiberisolering er stor tilhenger av termografering av alle nye og gamle bygg hvor der har vært utført arbeid på, eller i tilknytning til, konstruksjonene. Vi er veldig trygge på resultatet av det arbeider vi gjør.

Vil du vite mer om forskjellige metoder for blåseisolering med trefiber?

Vi jobber med å produsere filmer hvor de forskjellige isoleringsmetoder blir vist frem. Forøvrig må du gjerne ta kontakt med oss dersom du har spørsmål hjemmesiden vår ikke gir svar på, eller ønsker et tilbud på blåseisolering med trefiber.