Om NTI

Norsk Trefiberisolering AS er et selskap med hovedkontor på Skjerven (Gjøvik), som utfører blåseisolering på Østlandet.

 Vi er et datterselskap av Hunton Fiber AS, og er et utførende entreprenørselskap med spisskompetanse på blåseisolering av nye og gamle bygg.

Vår fagkompetanse kommer fra både byggmestervirksomhet med lang erfaring fra blåseisolering, og fra Hunton Fiber AS. Hunton er vår produktpartner og leverandør. Hunton er også Norges eldste produsent av trefiberprodukter til blant annet byggeindustrien, med 130 års erfaring.

Vi blåseisolerer både nye og gamle bygg, og utfører oppdrag på både private boliger så vel som på store og små industribygg.

Vi koordinerer med alle nødvendige faggrupper gjennom et konstruktivt samarbeid i hele planleggings- og byggefasen. Dette gjør oss i stand til å bidra med effektivisering og forenkling av byggeprosjekter.

Som byggmesterbedrift er vår kompetanse allsidig. Vi har bred erfaring innen byggmesterfagets mange utfordrende problemstillinger, både fra nybygg og rehabilitering. Vi påtar oss både små og store oppdrag, så ta gjerne kontakt for å høre om vi kan bistå med blåseisolering i ditt prosjekt.

Vi besitter også spesiell kompetanse innen restaurering og etterisolering av eldre bygg. Da i form av totalrestaurering, demontering, flytting og gjenreising av gamle tømmerhus i laft, blant annet i samarbeid med Kulturlandskapssenteret i Hordaland Fylkeskommune.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå i ditt nybygg-, rehab- eller restaureringsprosjekt.