Om NTI

Norsk Trefiberisolering AS er et selskap med hovedkontor på Østlandet (Gjøvik). Vi har også avdeling på Vestlandet (Bergen) og partnere flere steder i øvrige deler av Norge.

Gjennom våre egne avdelinger og partnere i nord, vest, øst og sør utfører vi blåseisolering i stort sett hele Norge. Vi er et datterselskap av Hunton Fiber AS, og er et utførende entreprenørselskap med spisskompetanse på blåseisolering av nye og gamle bygg.

Vår fagkompetanse kommer fra både byggmestervirksomhet med lang erfaring fra blåseisolering, og fra Hunton Fiber AS. Hunton er vår produktpartner og leverandør. Hunton er også Norges eldste produsent av trefiberprodukter til blant annet byggeindustrien, med 130 års erfaring.

Vi blåseisolerer både nye og gamle bygg i hele Norge, og utfører oppdrag på både private boliger så vell som på store og små industribygg.

Blåseisolering utfør av Norsk Trefiberisolering og våre blåsepartnere blir koordinert med alle de nødvendige faggrupper, gjennom et konstruktivt samarbeid i hele planleggings- og byggefasen. Sammen med rask isoleringstid ved innblåsning, gjør dette oss i stand til å bidra med effektivisering og forenkling av byggeprosjekter.

Som byggmesterbedrift er vår kompetanse allsidig. Vi har bred erfaring innen byggmesterfagets mange utfordrende problemstillinger, både fra nybygg og rehabilitering.

Vi påtar oss både små og store oppdrag, så ta gjerne kontakt for å høre om vi kan bistå med blåseisolering i ditt prosjekt.

Vi besitter også spesiell kompetanse innen restaurering og etterisolering av eldre bygg. Da i form av totalrestaurering, demontering, flytting og gjenreising av gamle tømmerhus i laft, blant annet i samarbeid med Kulturlandskapssenteret i Hordaland Fylkeskommune.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå i ditt nybygg-, rehab- eller restaureringsprosjekt.