Miljøansvar

Energiforbruk og miljøforurensing er omfattende tema.

Vår klode oversvømmes av miljøgifter og energibruken stiger mer og mer, noe som i de fleste tilfeller skaper ytterligere økning av miljøforurensing. Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

De kunstige stoffene kan avgi giftige gasser og støv til inneluften. Industrien som tilvirker stoffene forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktene utgjør også ofte et framtidig avfallsproblem. Det viser seg i tillegg at holdbarheten til kunstmaterialene ofte er dårligere enn fornuftige naturmaterialer. Men heller ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Svært mange av de vanligste byggematerialene som brukes i dag har skadelige eller ukjente innvirkninger på omgivelser og inneklima. Astma og allergi er et økende samfunnsproblem hvor Norge ligger på verdenstoppen i antall forekomster.

Alle kan risikere å bli berørt, men du kan selv minimere denne risikoen ved og velge dine omgivelser i den utstrekning dette er mulig.

Velger du Nativo® Trefiberisolasjon, velger du et produkt som både skåner miljø, forbruker lite energi, og ikke minst danner grunnlag for et langvarig og sunt inneklima for din familie.

Energieffektivitet er en rød tråd i dagens bygninger. Nativo Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som de fleste andre isolasjonsprodukter, og gir dermed redusert varmetap og energiforbruk for bygninger. I tillegg er isolasjonen miljøvennlig fra vugge til grav, og således bærekraftig for både natur, dyr og mennesker.

Som et ansvarlig isoleringsfirma og utførende entreprenør i byggebransjen, erkjenner Norsk Trefiberisolering sitt ansvar til å bidra med reduksjon av energiforbruk og miljøforurensing i bygninger. Ved å velge innblåst Nativo Trefiberisolasjon i ditt bygg, er du således med å ta miljøansvar!