Prisforespørsel

Ønsker du å få en pris på ditt prosjekt? Send oss en prisforespørsel nå.

Prisforespørsel
Exterior_Tone LR

Tones klimasmarte funkishus – Holdbart, energieffektivt, komfortabelt og naturlig

Tones klimasmarte funkishus – bygget med Hunton Nativo® Trefiberisolasjon i vegger, tak og gulv.

Da hele Sverige’s (Norske) værdame, Tone Bekkestad, skulle bygge nytt hus var hun ikke i tvil – det skulle være holdbart, energieffektivt, komfortabelt og naturligt.

Les hennes historie og om hvilke miljøbevisste valg hun tok da hun bygget sitt drømmehus.