Hunton-FonKirke-9510

Velsignet isolasjon i Vestfold

Etterisolering av gamle bygg kan være en utfordring. I middelalderkirken i Fon valgte man organisk trefiberisolasjon fordi det er det beste for et bygg fra 1100-tallet.

For å redusere fyringsutgiftene og øke komforten til kirkegjengerne og de som jobber der, ønsket Fon kirke å isolere loftet. I et vernet bygg som dette må Riksantikvaren godkjenne alt som skal gjøres av vedlikehold og utbedringer.

Hunton-FonKirke-9761– Vi har støttet oss på fagekspertisen, og fikk anbefalt trefiberisolering. Det veier naturligvis tungt at Riksantikvaren har godkjent og anbefalt denne metoden for en middelalderkirke som vår. Stubbloftsleiren i gulvet på loftet hadde mildt sagt liten verdi som isolasjonsmateriale, forteller kirkeverge i Re kirkelige fellesråd, Per Astrup Andreassen.

Kort tid etter at prosjektet er gjennomført, har spesielt sakristiet sett en merkbar forbedring.

– Det tok håpløst lang tid å få varme der, gjerne 3-4 dager ved normalt vintervær. Nå går vi fra grunntemperaturen på ti grader til komforttemperatur på bare 8-9 timer. Vi har riktignok gjort andre mindre forbedringer også, men hovedeffekten kommer fra isoleringen av loftet, sier Andreassen.

Løsningen innebærer at man på et uinnredet loft blåser et 30 centimeter tykt teppe med trefiber, som mest av alt minner om bomull. Egenskapene til trefiberisolasjonen gjør at den fordeler seg jevnt utover og tetter sømløst i kriker og kroker, og rundt rør og andre konstruksjoner. I sitt arbeid med bevaring av vernede bygg har Riksantikvaren anbefalt og godkjent organiske isolasjonsprodukter. Blant disse er trefiberbasert isolasjonsmateriale, som Hunton trefiberisolasjon.

– Trefiber er et naturlig produkt som egner seg spesielt godt til etterisolering i trehus, hvor det bidrar Hunton-FonKirke-9645til et godt innemiljø, både for huset og menneskene som bor der. Luften holdes i ro, og høy varmelagringskapasitet gjør at temperatursvingningene jevnes ut. Samtidig viser Sintef-tester at evnen til å oppta, transportere og avgi fukt langt overgår de fleste andre isolasjonstyper, og at man på denne måten unngår problematikken med kondens i form av vannperler, forteller Ole Mathias Lygren, daglig leder i Norsk Trefiberisolering AS som er datterselskapet til Hunton Fiber.

Med enkel adgang til et romslig loft som i Fon kirke rommes all nødvendig isolasjon og redskap i en liten lastebil. Slangen kan strekkes 100 meter, noe som gir god fleksibilitet og enkel håndtering. Arbeidet går fort unna, og de tre adskilte loftsrommene i Fon på til sammen 100 kvadratmeter tok bare to timer.

– Hunton-FonKirke-9804På et åpent loft som i Fon kirke kan prosessen gå mer enn ti ganger raskere enn tradisjonell håndisolering. Den komprimerte lagringsformen gjør at trefiberisolasjon gir enkel logistikk, fordi man kun trekker en slange inn i lokalet for å blåse og fordele materialet som et tykt teppe. Sammenlignet med håndisolasjon ligger blåsing på omtrent halve prisen, sier Lygren.

Han ramser opp mange fordeler med trefiberisolasjon som at det er brannhemmende, lyddempende, gir dobbel varmelagringskapasitet, reduserer kondens og er miljøvennlig.

– I Sverige og Finland er andelen blåst isolasjon 30-40 prosent, mens den i Norge er på bare 5 prosent. Vi tror økt utnyttelse av trevirke fra Innlandet vil øke i omfanget i tiden som kommer, sier Lygren.

Produksjonen av trefiberisolasjon er miljøvennlig ettersom råmaterialet er treflis, et restprodukt som industrien har overskudd av. Isolasjonen er tilsatt en naturlig brannhemmer, selv om egenskapene ved en eventuell brann allerede er ekstra gode på grunn av at trefibrene forkulles, og på den måten står imot flammene lengre enn konkurrerende produkter som er fremstilt ved en smelteprosess.

For ytterligere informasjon og pristilbud, vennligst kontakt:

Ole Mathias Lygren – Norsk Trefiberisolering:
tlf. 40 49 13 98/ mail: ole@trefiberisolering.no

_mg_1139

Statsbygg velger innblåst trefiberisolasjon

Verdens mest miljøvennlige bygning?

Midt i Østerdalen ligger Campus Evenstad. Campuset er Høyskolen i Hedmarks minste avdeling. Nå kan den nye administrasjonsbygningen bli verdens mest miljøvennlige bygg.

Campus Evenstad, i Stor-Elvdal kommune, er en av to campus for anvendt økologi og landbruksfag ved Høyskolen i Hedmark. Fram til 1909 var Evenstad en storgård i Østerdalen. Den ble da testamentert til kommunen som etablerte skogskole der, og i 1994 ble skolen en del av HiH.

Campus Evenstad er i en vekstfase, og har fått flere nye bygninger de siste årene: flerbrukshuset Låven – med til da Norges største solcelleanlegg på taket, hybelhus, kantine og bibliotek i hovedbygningen, samt eget bioenergianlegg.

Høsten 2016 sluttføres en ny adminstrasjonsbygning. Denne kan bli verdens mest miljøvennlige bygning.

– Det hele begynte med solcelleanlegget på Låven, forteller Michael Lommertz, seniorarkitekt i Statsbygg. – Det var starten på en satsning på fornybar energi, og denne satsningen inkluderer flere av bygningene på Evenstad.

_mg_2004

Pilotprosjekt

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, står Statsbygg som byggherre for den nye administrasjonsbygningen. Statsbygg har generelt høye miljømål, og på Evenstad ønsker de å til og med overgå disse. – Målet er null klimagassutslipp, sier Lommertz.

– Dette er aldri gjort tidligere – i hvert fall ikke i Europa. Og hvis pilotprosjektet* går som planlagt, vil administrasjonsbygningen overgå plusshusstandarden**.

– Målet i ZEB er null utslipp i løpet av 60 år, men på Evenstad kan vi kanskje gå i pluss etter allerede 35 år, forklarer Lommertz.

*Administrasjonsbygningen på Campus Evenstad går inn under et pilotprosjekt for forskningssenteret Zero Emissions Building (ZEB). Nybygget på Evenstad tar sikte på nivå ZEB-COM der klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, materialer og drift skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi.
**Plusshus: Bygninger som produserer mer energi enn de bruker på daglig drift.

Miljøvennlige trematerialer

Statsbygg skal alltid velge de mest miljøvennlige materialene dersom dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle løsningene vurderes med hensyn til utslipp i produksjon, oppføring og drift. På Evenstad falt valget på tre som primært byggemateriale da tre har klare miljøfordeler. – Trematerialer gjør det enklere å nå målene, stadfester Lommertz.

Miljøfordelene ved bygningsmaterialer av tre, er mange:

  • Tre er et bærekraftig og fornybart materiale
  • Tre binder karbon og avgir minimalt med klimagasser
  • Tre har lang levetid
  • Tre regulerer fukt
  • Tre isolerer svært godt

NTI naturlig samarbeidspartner

På grunn av de innovative miljømålene med trematerialer i fokus, ble Norsk Trefiberisolering en naturlig samarbeidspartner på Campus Evenstad.
Ole Mathias Lygren, daglig leder og byggmester i NTI, forteller: – Allerede i 2014 ble vi kontaktet av arkitekten for prosjektet da de så det som naturlig å implementere oss, og også produkter fra Hunton Fiber, i prosessen.

Innledningsvis ble det planlagt å bruke en dobbeltkonstruksjon med massivtre. Dette var en ny måte å bruke massivtre på, og helt nytt i Norge.
Da Statsbygg og entreprenøren testet dobbeltkonstruksjonen på SINTEF, ble det imidlertid oppdaget noen svakheter ved denne. Det var ikke nok tid til å utbedre løsningen, så den ble derfor forkastet._mg_1332

I stedet ble administrasjonsbygningen bestemt reist med utfôret I-bjelke i veggene, Vindtettplater og Silencio trinnlydsplater på gulvene. Dette var en konstruksjon NTI hadde god erfaring med å blåseisolere, og en løsning både prosjektørene og Statsbygg hadde erfaring med og tillit til. – Et trygt valg, kommenterer Lygren.

– Trefiberisolasjon er et miljøvennlig produkt både under produksjon, installasjon, bruk, og avhending, forteller Lygren. – Råmaterialet produseres av naturen, og er fornybart. Produksjonen fra flis til isolasjon er lite energikrevende og skånsomt mot miljøet, og det samme gjelder både installasjon og eventuell gjenbruk eller annen form for gjenvinning, fortsetter han. – Når trefiberen gjør jobben sin som isolasjon i hele byggets levetid, avgis det heller ingen skadelig avgassing eller svevestøv til innemiljøet. I tillegg til de gode isolerende egenskapene i trefiberisolasjon, merker vi at miljøet er viktige parametre når isolasjonstype skal velges. Det gjelder både for store byggherrer som Statsbygg så vel som for private huseiere, avslutter Lygren.

På Campus Evenstad ble det følgelig brukt massivtre i alle gulv, vegger og tak slik planen var i utgangspunktet, men da kun i den bærende delen innenfor isolasjonen. Etter testing på SINTEF ble den nemlig den planlagte ytre platen av massivtre erstattet med Hunton I-bjelke og Hunton Vindtett.

Fordelene med trefiberisolasjon

trefiber_hender– Brannhemmende
Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper gjør at den forkuller ved brann, akkurat som treverk.

– Dobbel varmelagringskapasitet
Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som isolasjon av mineralull. Om vinteren gir dette jevnere og varmere temperaturer innendørs, og sommeren blir temperaturen jevnere og svalere.

– Lyddempende
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon har utmerkede egenskaper som lyddempende materiale.

– Miljøvennlig
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon er en fornybar naturressurs, og et bærekraftig produkt både på kort og lang sikt.

– Reduserer kondens
Trefiberisolasjon kan ta opp, transportere og avgi mer enn ti ganger så mye fukt som isolasjon av mineralull. Slik reduseres faren for fuktskader i konstruksjonen uten at isolasjonseffekten endres.

Under åpen himmel

Administrasjonsbygningen ble reist under åpen himmel. Normalt anbefales tak over tak for å unngå fukt i konstruksjonen, så på Evenstad fulgte NTI nøye med på utviklingen:

– Konstruksjonen ble utsatt for regn, så vi var tidlig inne i prosessen og har hatt tett dialog med entreprenør og byggeplassleder for å sikre uttørking på akseptabelt nivå før blåseisolering, forteller Lygren.  – Men bortsett fra nødvendige fuktmålinger, har ikke byggherren måttet gjøre ting annerledes på grunn av blåseisoleringen – de har hele tiden kunnet konsentrere seg om å raskt montere vindsperreplater og lukke konstruksjonen for å begrense fuktproblematikken.

Når det skal blåseisoleres, bores det hull som blåseutstyret føres gjennom. På Evenstad boret entreprenøren klart avtalt hulldimensjon i alle hulrommene slik at NTI kunne fylle umiddelbart. – Det er vanlig at NTI selv borer hull, men på grunn av dimensjonene på prosjektet, ble vi enige om at entreprenøren skulle bore klart ett hull per hulrom, forklarer Lygren.

Tetting

Hull på utsiden av veggen kan tettes med fysisk propp, primer, teip eller med en kombinasjon av disse tre alternativene. På Evenstad ble hullene boret ovenifra, og de ble dermed tettet igjen av takisolasjonen og takbelegget. Med en slik løsning ble det ikke nødvendig å lage hull gjennom vindsperren på ytterveggen.

I innvendige bjelkelag ble hullene boret i undergulvet, så resterende del av gulvmonteringen vil komme oppå og skjule hullene. – Vanligvis teiper vi hullene og primer utvendig for å gi tokomponents tetting, forklarer Lygren, – men her hadde vi sammen med entreprenøeren funnet løsningen som gjorde at vi fylte ovenifra før taktekking.

Raskere enn håndisolering

Etter hvert som bygningen har reist seg, har NTI blåseisolert.
– De første to dagene fylte vi cirka 2/3 av veggarealet. Når vi blåseisolerer lukket konstruksjon, kan vi blåse opp mot 500 kvadratmeter hver dag, sier Lygren.

Lukket blåsing foregår i konstruksjoner med lukkede hulrom for hver 60. centimeter fra gulv til tak. Bjelkelaget i administrasjonsbygningen på Campus Evenstad hadde 30 centimeter mellom bjelkene, så her ble det dobbelt så mange hulrom å blåseisolere.
– Med så mange hulrom som alternativt måtte blåseisoleres, var dette enda en grunn til at det var særdeles velegnet å blåseisolere på Campus Evenstad, forteller Lygren.
– I åpen konstruksjon kan vi imidlertid blåse 1000 kvadratmeter om dagen. Blåseisolering er svært effektivt på store volum, fortsetter han. – Håndisolering hadde tatt mye lenger tid og nesten vært umulig i forhold til fuktutfordringene. Vi kan med sikkerhet si at vi i dette prosjektet brukte maks 20 % av tiden det ville tatt å håndisolere. Veggene her er 7,5 meter høye, så disse må isoleres utenfra med stillas, og skulle vi isolert for hånd, måtte vi hatt 2–3 lag med isolasjon. Ergo har vi brukt 1/5 av tiden eller mindre.

Flere fordeler

Til sammen var det 1500 kvadrat som skulle blåseisoleres på campuset. Med 30 centimeter tykkelse for både vegg og bjelkelag, innebar det opp mot 20 tonn trefiberisolasjon.

_mg_2161– Like fullt genererer vi minimalt med avfall, fortsetter Lygren. – Og det er ingen logistikk, for vi kommer og utfører arbeidet og er selvforsynte med lastebil og materialer. Vi er heller ikke avhengige av strøm fra byggeplassen, og vi jobber parallelt med øvrig fremdrift, så de andre arbeiderne går upåvirket av vårt arbeid.

Densitet

Jo hardere det blåseisoleres, jo høyere blir densiteten (tetthet) inni konstruksjonen. NTI holder kontroll på densiteten fortløpende underveis i blåseisoleringen, for å vite at det er blåst jevnt og med riktig antall kilo. – Vi baserer oss på erfaring og konstruksjonstype, og ut ifra dette vurderer vi hvor stort trykk vi skal stille maskinen på, forklarer Lygren.
– Vi har hele tiden oversikt over isolasjonsforbruk kontra areal, for vi vet at det skal gå en gitt menge kilo. I tillegg tar vi stikkprøver underveis og etter blåseisoleringen.

Stikkprøvene tas med en sylinder som henter ut en gitt mengde isolasjon, av en ferdig blåst konstruksjonen. Densiteten NTI opererer med, er 32 til 45 kilo per kubikkmeter, avhengig av hvilken type konstruksjon som isoleres. – I noen tilfeller fylles det helt løst, mens andre ganger bruker vi høyere trykk og komprimerer isolasjonen ved hjelp av utstyret, sier Lygren.
– På Evenstad var det store, tykke og høye vegger, så her ble det sikret et godt resultat ved hjelp det høye trykket fra vår nye og moderne maskinpark, sier Lygren.

Vel blåst

Klimaendringene er et stort miljøproblem, og et av byggebransjens beste bidrag til miljøet, er å bygge vindtette og godt isolerte bygg slik at energibehovet reduseres.
Med alle treets og blåseisolasjonens unike miljøegenskaper, er denne isoleringsmetoden en effektiv, energiriktig og miljøvennlig løsning for alle.

Statsbygg planlegger også et elektrogassifiseringsanlegg på Evenstad. Varmen som produseres her, trengs ikke i administrasjonsbygningen, så denne energien kan trekkes fra den man eksporterer, og dermed er man enda et skritt på vei mot plusshusstandarden.

HiH, ved Campus Evenstad, har som mål å bli et regionalt samlingspunkt og demonstrasjonsanlegg for fornybar energi: Campus Evenstad Energy Center (CEEC).

Skal bli verdens fremste klimabygg: – Ikke noen ny fancy teknologi (artikkel publisert i Teknisk Ukeblad, 11. november 2016)

Exterior_Tone LR

Tones klimasmarte funkishus – Holdbart, energieffektivt, komfortabelt og naturlig

Tones klimasmarte funkishus – bygget med Hunton Nativo® Trefiberisolasjon i vegger, tak og gulv.

Da hele Sverige’s (Norske) værdame, Tone Bekkestad, skulle bygge nytt hus var hun ikke i tvil – det skulle være holdbart, energieffektivt, komfortabelt og naturligt.

Les hennes historie og om hvilke miljøbevisste valg hun tok da hun bygget sitt drømmehus.

4-leiligheter-rev1

Viktig at husene ikke blir for tett

SOKNEDAL: Siden de første tømmerhusene ble bygd for flere hundre år siden, har det frem til i dag vært fokus på å få boligene så tett som mulig. Nå har bransjen kommet til et punkt der flere mener at husene er for tett.

Seks leiligheter er under bygging i boligfeltet Fagerlia i Soknedal. Refseth Bygg AS står for utbyggingen. De har valgt hundre prosent tremateriale i to- og firemannsboligene som settes opp. «Trefiberhuset» er det første i sitt slag i fylket.

Trefiberhuset kommer fra leverandøren Hunton, som ikke bare har treverk i vegger og konstruksjon, men også som isolasjon i sine hus. Det for å gi bygget pusteegenskaper.

Pusteegenskap Johannes Nilsson rev1

-Mange hus er nå helt tett. Det er ikke bra verken for huset eller de som skal bo i det, sier Johannes Nilsson – regionsjef for Hunton i Midt- Norge.

Han besøkte Fagerlia, der Refseth Bygg AS har åtte snekkere i aksjon. Der er innslag som glava og plastikk byttet ut med trefiber, vindtett plate, og «dampbrems». Det siste er en duk med pusteegenskaper, som stiftes på innsiden før lekting. Gjennom denne duken blir trefiber-isolasjon sprøytet inn.

Skal stå seg godt

Hunton karakteriserer løsningen som fremtidsrettet. -Vi vet at rent tre står seg godt. Det er gamle tømmerhus et bevis på. Vi vil at husene som bygges i dag skal ha like lang levetid. Derfor har vi valgt en homogen trefiberløsning fra vegg til tak. Til slutt kommer duken på innsiden. Det er den innerste delen fra vårt system, sier Nilsson.

Trefiber ulldott

Daglig leder Roger Refseth i Refseth Bygg AS, som er forhandler av Idehus AS, valgte trefiber etter å ha gjort et besøk hos Hunton på Gjøvik i vår.

-Etter å ha fått informasjon om løsningen er dette noe jeg har fått mer og mer tro på. Jeg mener det er viktig at husene får mulighet til å puste. Det gjør Hunton-husene. Og selv om de gjør det, så ligger de tett opp mot kravet til tetthet som passivhus har.

-Det vil bli både enkelt og rimelig å holde disse leilighetene varme. I tillegg til trevirkets varmeegenskaper, har det også god lydisolering, sier Roger Refseth.

Om fem år

Refseth har lang fartstid i bransjen og fulgt utviklingen innen byggeteknikker. Nå frykter han at råte kan bli et problem i hus som er for tette.

-Jeg kommer til å råde folk til å velge boliger med pusteegenskaper. Jeg føler meg ganske sikker på at gjennomgående trehus vil ha lengre levetid enn passivhusene som er potte tett. Risikoen for kondens og råte øker når veggen er helt tett, sier Refseth.

Han forteller at det er fem års garant på boligene de setter opp i dag. Denne garantien ville han ikke følt seg bekvem med dersom husene hadde vært sperret for luftgjennomtrenging.

-Det kan være nok å slå i en spiker når man skal henge opp et bilde på veggen, så blir det et hull det kan oppstå kondens i. Det vil etter hvert føre til råte.

Inneklima

Refseth tror på bedre inneklima ved at husene kan puste. Han ser også en miljømessig gevinst for sine arbeidere i byggeprosessen.

–Vi unngår en del støv når vi kommer til isolasjonen. Det er viktig at arbeiderne har det bra. Her er det folk som har hele livet foran seg i byggebransjen, sier Refseth og peker på ungdommene han har i arbeid i Fagerlia.

Nytt bygg Roger Refseth Marius Larsen Marcus B Sunnset

De nye boligene som kommer opp er attraktive objekter. Tre av fire leiligheter på 75 kvadratmeter er allerede solgt i firemannsboligen. Tomannsboligen har leiligheter på 85 kvadrat.

-Jeg regner med at de siste også vil gå fort når de legges ut for salg, sier Refseth.

Av: Bjørn Ivar Haugen (Gauldalsposten)

foto_030-679x0

Passivhuset i Steinsviken

Passivhuset i Steinsviken er Bergens første enebolig bygget som passivhus, og er også en miljøvennlig enebolig isolert med innblåst trefiberisolasjon.

Boligen var et unikt pilotprosjekt og ble oppført våren 2011. Det ble gjort nøyaktige beregninger, kontroller og justeringer av husets ulike elementer både før og under bygging, samt i oppfølgingsfasen.

Bygningskroppen er kompakt og planløsningene er arealeffektive, og det var et spennende prosjekt å blåseisolere med trefiberisolasjon. Teka Bygg AS var ansvarlig tømrerfirma, og daglig leder i NTI høstet god erfaring fra prosjektet ved å ha stått for arkitektur, prosjektering og blåseisoleringen med trefiberisolasjon.

Det er utarbeidet en utfyllende rapport av og med studenter ved Høyskolen i Bergen som dokumenterer bygget som passivhus. Det ble også foretatt trykktest og termografering flere ganger underveis i byggeprosessen av Eriksen Byggkontroll AS.

Adresse Indre Steinsvik 4, 5237 Rådal
BRA hovedbolig + leilighet 174 m2 (134 m2 + 40 m2)
Byggesystem Yttervegger: Trekonstruksjon med splittede stendere og 50 cm isolasjon.
Bjelkelag og sperr: Trekonstruksjon med gitterdragere og 50 til 60 cm isolasjon.
Type isolasjon: Innblåst trefiber
Energianlegg Luft og vannbåren oppvarming
Luft til vann varmepumpe m/ vann til vann funksjon kombinert med solfangeranlegg
Pelletsovn
Ventilasjonsanlegg med 93 % gjenvinningsgrad og vannbåren forvarming.
Trykktesting 0,5 i lekasjetall ved trykktesting med 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne.
Trykk her for å laste ned rapport fra trykktesting av passivhuset.
Termografering Termografering av boligen viste godt isolerte konstruksjoner, hvor den innblåste trefiberisolasjonen har tettet mot alle overganger og hindringer, og gitt en fin og jevn temperatur i klimaskjermen (yttertak og yttervegger).
Trykk her for å laste ned rapport fra termograferingen av passivhuset.
 Byggeår Vinteren/ vår 2011
Sinnasnekkern-Offisiell-Badge-HiRes

Sinnasnekker’n

Sinnasnekker`n med Otto Robsham i spissen valgte Hunton Nativo® Trefiberisolasjon! De ønsket den beste isolasjonen på markedet, og valgte da Norsk Trefiberisolering til å blåseisolere flere forskjellige prosjekter i 2013 og 2014.