Prisforespørsel

Ønsker du å få en pris på ditt prosjekt? Send oss en prisforespørsel nå.

Prisforespørsel
141030 - Br+Ñstadlia - Gj+©vik - Nordbohus  rev ES

Fordeler

Innblåsing av Nativo® Trefiberisolasjon er en rask og effektiv isoleringsløsning for alle typer bygg.

Ved at arbeidet utføres av Norsk Trefiberisolering kan tømrerne spare verdifull arbeidstid. På for eksempel et åpent loft, kan vi isolere opp til 1000 m2 pr. dag. Dette er ca 10 ganger raskere enn håndisolering!

For øvrig reduseres logistikk rundt og på byggeplassen, og man unngår plasskrevende lagring av isolasjon. Sluttresultatet gir også en tettere og jevnere isolering i alle krinkler og kroker i konstruksjonene. Vi benytter også de kraftigste og mest moderne maskiner tilgjengelig på markedet, og er stolt over både vårt produkt og våre leveranser.

winter background with frosty fir branches, copy space on the left

Brannhemmende

Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper.

Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper gjør at den forkuller ved brann, akkurat slik treverk gjør. Isolasjonen er i tillegg tilsatt et naturlig brannhemmende stoff som også finnes i brannslokningsapparat. Stoffet består av nitrogen og fosfor (ammoniumsulfat), som ytterligere forsterker forkullingsprosessen ved å oppta oksygenet rundt isolasjonen ved en eventuell brann.

Tre smelter ikke, men brenner med tilnærmet konstant hastighet. Dette gjør at en eventuell brann vil utvikle seg forutsigbart. Med sin lave varmeledningsevne gir tre en minimal temperaturøkning på ueksponerte sider.

NTI_varmelagring_100dpi

Dobbel varmelagringskapasitet

Høy varmelagringskapasitet gir jevnere og varmere temperaturer innendørs om vinteren, og jevnere og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Sammenlignet med isolasjon av mineralull (glassull og steinull), har Nativo Trefiberisolasjon i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet pr. kg masse. Nativo Trefiberisolasjon installeres med opp til 3 ganger så mange kg som mineralull pr. m2, og krever således en minimal tilført energimengde for å opprettholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs gjennom hele året.

I praksis kan varmelagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter ilden har slukket.

NTI_Lyddempende_100dpi

Lyddempende

Nativo Trefiberisolasjon har utmerkede egenskaper som lyddempende materiale.

Trefiberens høye andel kilo pr. m3, kombinert med myke fiber, gjør at trefiberisolasjon er velegnet til å absorbere og dempe lyd. Siden isolasjonen i tillegg blåses inn i konstruksjonene, blir det ingen uønskede luftlommer og sprekker. Derfor blir lyddempingen ytterligere forbedret.

I denne videoen kan du se og høre hvor stor forskjell det er for lyddemping mellom isopor (venstre), mineralull (midten) og trefiberisolasjon (høyre).

 

pine tree branch closeup with blur background

Miljøvennlig

Nativo® Trefiberisolasjon er en fornybar naturressurs, og et bærekraftig produkt både på kort og lang sikt.

I tillegg bidrar Nativo Trefiberisolasjon til et sunt inneklima med behagelig og jevne temperaturer i boligen, grunnet den høye varmelagringskapasitet og evnen til å oppta og avgi fuktighet.

I et Co2- og klimaregnskap vil Nativo Trefiberisolasjon bidra med å binde Co2. Til sammenligning vil mineralull av glass eller stein avgi Co2, blant annet grunnet energikrevende produksjon.

Nativo Trefiberisolasjon gir heller ikke ubehag på hud og i luftveier, da materialet ikke klør men føles som bomull mot huden. Et organisk materiale slik som Nativo Trefiberisolasjon genererer heller ikke skadelig svevestøv slik som andre isolasjonstyper.

Velger du å bruke innblåst Nativo Trefiberisolasjon kan du føle deg sikker på at du benytter en fornybar naturressurs, samt at du bidrar til å motvirke drivhuseffekten.

Ved å velge Nativo Trefiberisolasjon er du med å ta miljøansvar. Les mer om hva vi mener med dette.

One shimmering water drop hanging from a spruce twig

Reduserer kondens

Fuktig luft vil alltid være tilstede både inni og utenfor et hus. Samtidig vil denne luftfuktigheten inne og ute alltid prøve å utjevne seg, og fuktvandring gjennom en konstruksjon pågår således kontinuerlig.

Denne fukten under bevegelse vil kunne kondensere i isolasjon i veggen eller taket i boligen din. Blant annet som følge av store temperatursvingninger mellom dag og natt, og stor fuktpåkjenning (damptrykk) fra utside eller innside av bygningen.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon har opp til 10 ganger større evne enn mineralull til å oppta, videretransportere og avgi fukt ut av veggen og taket. Denne egenskapen er viktig da temperaturer endres raskt i det nordiske klima, og dermed øker faren for kondensering.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon gir stabile og forutsigbare konstruksjonsegenskaper, som tåler det tøffe nordiske klima med store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.

2014-08-26 16.37.35

Bruksområder

Blåseisolering egner seg både i nybygg, ved rehabilitering og ikke minst ved elementbygging.

Metodene for isolering ved innblåsing varierer etter hvilken konstruksjonstype som skal isoleres, og vi forteller herved kort om de 2 forskjellige hovedmetoder, samt de mest vanlige konstruksjonstyper å blåseisolere.

Åpen konstruksjon – metode 1

En av de mest vanlige metodene for blåseisolering, er åpen blåsing på loft eller andre åpne bjelkelags- og himlingskonstruksjoner. Da fylles isolasjonen løst ut mellom og oppå bjelkene, og hulltaking i konstruksjonen er ikke nødvendig.

Lukket konstruksjon – metode 2

Isolering i lukket konstruksjon, som f. eks bjelkelag, himling, yttervegg med plater, kledning osv.

Loft med åpen takkonstruksjon

Det fylles 32-34 kilo pr. m3. Isolasjonen blåses løst ut på loftet. Det anbefales å isolere minimum med en tykkelse som tilsvarer myndighetenes minstekrav til for tak for nybygg. Denne tykkelsen er angitt til 35 cm iht. TEK10 (Teknisk forskrift).

Etasjeskiller og flate tak

Det fylles ca 36-40 kg pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi borer i enden på konstruksjonen. F. eks gjennom gesims (takfot) eller utvendige plater. Alternativt kan isolasjonen blåses gjennom dampbrems eller lignende fra innsiden. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres i taket.

Skråtak og skråhimling

Det fylles ca 38-42 kilo pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi borer i enden på konstruksjonen. F.eks gjennom gesims eller gjennom toppen av mønet. Alternativt kan isolasjonen blåses gjennom dampbrems eller lignende fra innsiden. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres i taket.

Ytter- og innervegger

Det fylles ca 42-45 kilo pr. m3. Isolasjonen komprimeres i hulrommet, og blåses fortrinnsvis inn gjennom hull vi lager i dampbremsen på innsiden av veggen. Det er hensiktsmessig å isolere før plater eller panel monteres på veggen.

Utstyr og kontroll av arbeidet

Basert på erfaring og god kontroll underveis mens vi isolerer, fyller vi den riktige mengden isolasjon inn i hulrommet som isoleres, med det riktige trykket på utstyret.

Blåsing med høyt trykk og moderne maskiner

Ved blåsing i lukkede konstruksjoner, er det viktig med høyt trykk for å komprimere isolasjonen tilstrekkelig fra topp til bunn i f.eks veggen eller taket.

Vi benytter derfor de kraftigste og mest moderne maskiner tilgjengelig på markedet, og kan justere trykket akkurat der vi trenger for å sikre oss et resultat vi er godt fornøyd med.

Kontroll under og etter isolering

Etter isoleringsjobben er ferdig regner vi ut hvor mye isolasjon vi har brukt, og sammenligner dette opp mot hvor mye det var forhåndsberegnet vi skulle bruke i den aktuelle konstruksjonen. På denne måten har vi en ekstra metode for å sikre at riktig mengde isolasjon er fyllt i hulrommet.

Enda en metode for å kontrollere den utførte isoleringen, er å termografere alle de isolerte konstruksjoner etter de er ferdig blåst. Dette blottlegger alle deler av konstruksjonene, og alle hulrom som isolert. Norsk Trefiberisolering er stor tilhenger av termografering av alle nye og gamle bygg hvor der har vært utført arbeid på, eller i tilknytning til, konstruksjonene. Vi er veldig trygge på resultatet av det arbeider vi gjør.

Vil du vite mer om forskjellige metoder for blåseisolering med trefiber?

Vi jobber med å produsere filmer hvor de forskjellige isoleringsmetoder blir vist frem. Forøvrig må du gjerne ta kontakt med oss dersom du har spørsmål hjemmesiden vår ikke gir svar på, eller ønsker et tilbud på blåseisolering med trefiber.

Dokumentasjon

Dokumentasjon for innblåst Hunton Nativo® Trefiberisolasjon

PDF symbol

SINTEF godkjenning Hunton Nativo® Trefiberisolasjon

Last ned
PDF symbol

ETA - godkjenning innblåst

Last ned
PDF symbol

FDV Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

Last ned
PDF symbol

Ytelseserklæring Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

Last ned

Dokumentasjon for dampbrems, teip og utvendig vindtettplate

PDF symbol

INTELLO PLUS produktark (aktiv dampbrems)

Last ned
PDF symbol

TESCON VANA produktark (teip)

Last ned
PDF symbol

HUNTON Vindtett - Brosjyre (utvendig plate)

Last ned
PDF symbol

HUNTON Vindtett - Montering NTI (utvendig plate)

Last ned
PDF symbol

HUNTON Undertak - brosjyre

Last ned

Brosjyrer og rapporter om trefiberisolasjon med mer

PDF symbol

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Håndbok

Last ned
PDF symbol

FAQ Hunton Nativo® Trefiberisolasjon

Last ned
PDF symbol

Hunton Konstruksjonsguide

Last ned
PDF symbol

Isolere og lagre CO2 med trefiberisolasjon

Last ned
PDF symbol

Et helt naturlig valg

Last ned
PDF symbol

Hunton Passivhusbrosjyre

Last ned
PDF symbol

Hunton Rehabiliteringsbrosjyre

Last ned
PDF symbol

Isolasjonsmaterialer av trevirke - Gaia Arkitekter

Last ned
PDF symbol

Absolutt passiv energidesign helTREnkelt (Delrapport 15 des 2014)

Last ned